Υπηρεσίες

Ανακαίνιση

Στις μέρες μας όρος Ανακαίνιση χαρακτηρίζεται από μία νέα δυναμική. Ανακαινίζοντας τον προσωπικό ή τον επαγγελματικό μας χώρο τα οφέλη που εισπράττουμε είναι πολλά και σημαντικά.

Στόχος μας με την ολοκλήρωση μιας Ανακαίνισης είναι, ο άνθρωπος να νιώθει ότι το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα συναντά τις προσδοκίες του. Ο Μηχανικός, συνθέτοντας την θεωρία με την πράξη αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για τη υλοποίηση μιας Ανακαίνισης. Σε αυτό το πλαίσιο η ομάδα μας αναλαμβάνει την μελέτη, την σχεδίαση και την εφαρμογή της εκάστοτε πρότασης. Συγκεντρωτικά, διεκπεραιώνουμε το έργο από τα πρώτα στάδια της μελέτης μέχρι και την πλήρη περάτωσή του.

Ανακαινίζοντας,

 • έχουμε την δυνατότητα διασκευής των υφιστάμενων χώρων.
 • δημιουργούμε χώρους και επιφάνειες περισσότερο λειτουργικούς και εργονομικούς.
 • χρησιμοποιούμε νέα υλικά και εφαρμόζουμε νέες τεχνικές.
 • θέτουμε ως ορόσημο μια νέα αρχή στην ζωή μας, με το τελικό αποτέλεσμα να εκφράζει τις καθημερινές μας ανάγκες.
 • αξιοποιούμε το ακίνητό μας επενδύοντας σε αυτό, είτε εάν πρόκειται να το μισθώσουμε ή να ιδιοκατοικήσουμε.
anakainisi img

Στάδια Ανακαίνισης

Μελέτη
Μελέτη

Η Ανακαίνιση ενός χώρου προϋποθέτει την μελέτη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Αρχικά, συλλέγονται πληροφορίες για το ακίνητο (θέση, εμβαδόν, χρήση) και καταγράφονται οι ανάγκες του πελάτη από τον Μηχανικό.

Σε συνέχεια, πραγματοποιείται επίσκεψη από τον Μηχανικό στο προς Ανακαίνιση ακίνητο, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάστασή του, ενώ παράλληλα θίγονται θέματα σχεδιασμού, επιλογής υλικών, χρήσης χώρων, λειτουργιών και τεχνικών λύσεων.

Το στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι πολύ σημαντικό και θεωρείται ως η αφετηρία για ένα άρτιο τελικό αποτέλεσμα μιας Ανακαίνισης. Οι υπηρεσίες αφορούν στην αποτύπωση χώρων, προμετρήσεις, συγκέντρωση εγγράφων και δημιουργία φακέλου προς αδειοδότηση, σχεδιαστικές προτάσεις, σύνταξη προϋπολογισμού – οικονομικών προσφορών.

Κατασκευή
Κατασκευή

Η 5Dimensions παρέχει εξειδικευμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων, τα οποία εφαρμόζουν την μελέτη κατασκευής με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον. Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα συμβουλευτικής από τον Μηχανικό και από εξιδεικευμένους συνεργάτες, σε ότι αφορά στην επιλογή οικοδομικών υλικών, Η/Μ εξοπλισμού, διακόσμησης χώρου.

Επίβλεψη
Επίβλεψη

Γνωρίζοντας την σημασία της ομαλής ροής της κατασκευής και των απρόοπτων που επηρεάζουν τον χρονικό προγραμματισμό, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της Ανακαίνισης, τον συντονισμό των παρεχόμενων συνεργείων, τις παραγγελίες και παραλαβές υλικών – εξοπλισμού, ώστε το έργο να παραδοθεί εντός χρονοδιαγράμματος και χωρίς καθυστερήσεις.

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις ακόλουθες και άλλες εργασίες

 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις.
 • Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
 • Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων.
 • Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.
 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις.
 • Διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών.
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
 • Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας.
 • Κατασκευή ανελκυστήρα.
 • Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ.
 • Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης.
 • Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας.
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης …
διαβάστε περισσότερα Ν. 4495/2017 άρθρο 29 παράγραφος 2

Οικοδομικές Άδειες

Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά: α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων, β) αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους, γ) κατασκευή πισίνας …

διαβάστε περισσότερα
Ν. 4495/2017 άρθρο 29 παράγραφος 1

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Αυθαίρετη κατασκευή ορίζεται κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση, η οποία εκτελείται ή έχει εκτελεστεί χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων ή με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε …

διαβάστε περισσότερα
Ν. 4495/2017 άρθρο 81

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ)

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους …

διαβάστε περισσότερα
Ν. 4495/2017 άρθρο 52

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική:

 • Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.
 • Μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.
 • Κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.
 • Κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.
 • Η έκδοση ΠΕΑ σε κτιριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) είναι υποχρεωτική από 1.1.2016.
 • Η χρονική διάρκεια του ΠΕΑ είναι 10 έτη.